h

Programmabegroting 2016

28 oktober 2015

Programmabegroting 2016

Foto: EME / Pixabay

Op 27 oktober vergaderde de raad over de “programmabegroting 2016”. Dat zijn de plannen van de gemeente voor het komende jaar en het financiële plaatje dat daar bij hoort. Wat opvalt is dat er voor het eerst sinds jaren een sluitende begroting ligt. Dat is een begroting zonder nieuwe bezuinigingsplannen of extra belasting om tekorten weg te werken. Iets wat de coalitie van CDA, SP, Dorpsvisie en PvdA ook nastreeft.

 

Plannen die al in de raad besproken zijn en in het jaar 2016 uitgevoerd worden zijn o.a. de brug over het kanaal, de MFA’s (buurtcentra) in Spoordonk en Middelbeers, de urgentiegebieden (veehouderij) en uiteraard het verder uitwerken van de enorme klus rondom het sociaal domein (WMO, jeugdzorg, passend onderwijs en participatiewet).

 

Nieuwe plannen die het komende jaar verder uitgewerkt en in gang gezet worden zijn o.a. het woonbeleid en subsidiebeleid. Vooral het woonbeleid heeft de aandacht van de SP. Zeker nu gemeenten ook nog de taak hebben om asielzoekers met verblijfsvergunning te huisvesten is het zaak dat er flink gewerkt wordt aan genoeg betaalbare sociale huurwoningen.

 

Gebruikelijk is dat alle partijen tijdens de begrotingsbespreking hun mening geven over de begroting en nog eens aangeven waar hun accenten liggen. In de bijdrage van de SP hebben we vooral aandacht gevraagd voor de volgende punten:

  • Burgerparticipatie. Een begrip waarmee je tegenwoordig dood gegooid wordt. Maar voor de SP een van de belangrijkste punten. Maar voor ons betekent burgerparticipatie dan ook dat iedereen in Oirschot gehoord wordt en dat iedereen mee kan doen.
  • Vluchtelingen. Solidariteit en menselijke waardigheid zijn voor ons in deze discussie nog steeds de kernbegrippen. Burgerparticipatie speelt hierbij ook een belangrijke rol.  Lees dit stuk eens. Beter kunnen wij het niet zeggen.
  • Voor de SP ligt de prioriteit bij huisvesting voor iedereen. Voorkomen moet worden dat mensen met een smallere beurs noodgedwongen Oirschot moeten verlaten omdat alleen in andere gemeentes betaalbare huisvesting beschikbaar is. Ook willen we voorkomen dat de huisvestiging van statushouders andere mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning, feitelijk klem zet. Speciale aandacht moet uitgaan naar jongerenhuisvesting om de leefbaarheid van Oirschot te bevorderen.
  • De zorg. Voor de SP is en blijft de belangrijkste vraag of iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Op dit punt heeft de SP een motie ingediend met de vraag hierover regelmatig geïnformeerd te worden. Deze motie is door het college overgenomen.
  • De veehouderij. We verwachten dat er in 2016 serieus werk gemaakt wordt van de aanpak van urgentiegebieden en andere overlastsituaties.

 

Al met al waren we redelijk tevreden met deze begroting. Tot slot willen we toch even een paar mensen bedanken. Op de eerste plaats is dat Willy van de Schoot die verantwoordelijk is geweest voor de voorbereiding van deze enorme klus. Op de tweede plaats is dat Suzanne Staffeleu die als woordvoerder in de raad onze bijdrage uitstekend heeft uitgedragen.

Reactie toevoegen

U bent hier