h

De gemeente Oirschot heeft 2 urgentiegebieden aangewezen!

28 april 2015

De gemeente Oirschot heeft 2 urgentiegebieden aangewezen!

Foto: Skeeze / Pixabay

In de opiniërende vergadering van 7 april over urgentiegebieden is de gemeenteraad uitgebreid geïnformeerd door onze wethouder Frans van Hoof en zijn ambtenaren. Op 21 april moest in de raadsvergadering een besluit genomen worden over het wel of niet aanwijzen van de urgentiegebieden.

12 Stemmen voor

Het zal u niet verbazen dat de SP voor dit voorstel was. En gelukkig met ons ook PvdA, CDA, Dorpsvisie en D66. Het raadsbesluit is aangenomen met 12 stemmen voor. De Gewone Man en VVD hebben tegengestemd.

De afgelopen jaren heeft de SP Oirschot vaak de aandacht gevraagd voor de gevolgen van de huidige situatie in sommige buurten en het toekomstige gevaar van nog grotere stallen en nog meer vee in onze groene gemeente.

Lef
De SP is erg blij dat de gemeente Oirschot met onze SP wethouder het lef heeft om 2 urgentiegebieden aan te wijzen. De SP is van mening dat met het aanwijzen van urgentie- en aandachtsgebieden een goede weg wordt ingeslagen. De gemeente treedt nu doortastend op bij de uitvoering van het nieuwe beleid: gezamenlijk oplossingen onderzoeken voor urgentiegebieden, opstellen van verbeterplannen, duidelijk vergunningenbeleid hanteren en effectiever handhaven.

Reactie toevoegen

U bent hier